maandag 24 april 2017

Open tuindagen voorjaar 2017.

Het is stil in de tuin. De open tuindagen zijn voorbij. Ik denk terug aan de gesprekken die ik heb gehad met de vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Ik ben ontroerd als mensen vertellen dat ze 700 km hebben gereisd om mijn tuin te zien.Het was koud, maar de regen bleef gelukkig uit. De bezoekers waren erg belangstellend. Talloze malen heb ik uitgelegd hoe ik bloembollen plant. Ook waren er steeds vragen of ik de bloembollen in de grond laat ( sommige wel, sommige niet) en wat ik met de bloembollen doe die ik niet laat zitten ( weggooien) Dit laatste vinden ze allemaal erg zonde.Natuurlijk was niet iedereen tevreden. Wie niet? Nou, bijvoorbeeld mevrouw merel. Ze keek me vanmorgen verwijtend aan met haar bek vol stro. Haar nest moest af! Of ik niet wist dat ze door dit open tuin gedoe nu een achterstand had van twee dagen!

Ook de pad haalde opgelucht adem. Eindelijk kon hij door de tuin scharrelen zonder angst om vertrapt te worden door de stevige wandelschoenen van al die tuinfreaks. Zelfs de kat van de buren heb ik twee dagen niet gezien. Die is beslist geen liefhebber van open tuindagen.Het waren heerlijke dagen. Voor iedereen die niet kon komen heb ik enkele foto’s gemaakt. Om met z’n allen na te genieten!In de achtertuin.


Tulipa 'Exotic Emperor', 'Queen of Night', 'Spring Green' en 'White Triumphator'.


Tulipa 'Carnaval de Rio'


Vrolijke mix aan de straatkant.


Narcis 'Pueblo'


Tulpen met parelgras (Melica uniflora).


Tulpen 'Mount Tacoma' en 'Angelique'Grote roze tulpen.


Tulipa 'Slawa'


Rode tulpen 


Akebia quinata precies op tijd in bloei.


En de eerste roos in knop!


It is quiet in the garden. The April open garden days are over. I enjoyed the conversations with the many visitors from home and abroad. I am touched hearing some visitors have travelled over 700 km just to see my garden.
 
It was cold, but fortunately we only had a few drops of rain. The visitors were very interested. Numerous times I had to explain how I plant the bulbs. Also, I have been asked if I leave the flower bulbs in the ground (some are, some not) and what I do with the bulbs that I remove. Well I simply throw these away, which all of them think is a sin.
 
Of course, I could not satisfy everyone. For example, Mrs Blackbird! Her nest had to be finished! This morning, with her mouth full of straw, she looked at me very annoyed. Did I realise I caused her a two days delay just because of these open garden days. The toad was glad too. Finally he could scramble through the garden again without fear of being crushed by the sturdy walking shoes of all those garden freaks. Even my neighbour’s cat I did not see for two days. He too is definitely not a fan of open garden days.
 
For me it was a lovely time. For those of you who could not come, I made some pictures. To enjoy the tulips together!