maandag 27 februari 2017

Lente, opnieuw beginnen.


Afgelopen week heb ik de dorre takken uit de borders geknipt. Terwijl ik daarmee bezig ben zie ik het nieuwe blad al weer boven de grond komen. Die planten boffen maar. Ieder jaar opnieuw beginnen. Elk jaar nieuwe stengels, nieuwe bladeren, nieuwe bloemen; alles lekker strak en fris. Dat zou ik ook wel willen.

Mijn wens wordt vervuld als ik enkele dagen later word aangesproken door een jonge vrouw. Ze is duidelijk nog ‘in haar lente’. Strak in de make-up en ongenaakbaar mooi. “Mag ik u onze nieuwe sterk liftende crème opbrengen? De wallen onder uw ogen verdwijnen als sneeuw voor de zon”. Wallen? denk ik verschrikt en neem meteen plaats op de stoel.

De crème wordt onder één oog aangebracht. Wanneer de crème droog is laat ze me in de spiegel kijken. Inderdaad, mijn ene oog is helemaal strak getrokken. Ik vraag wat deze crème kost. Ze noemt de prijs. Van dit geld kan ik een RVS spade + een paar tuin handschoenen kopen(!) Dus wip ik uit de stoel en bedank haar voor de demonstratie.

Met één strakgespannen en één gewoon oog loop ik verder. Maar de sterk liftende crème trekt steeds harder aan mijn oog. Al snel voel ik me veel te strak!

Ten einde raad veeg ik met een natte vinger onder mijn oog. Lekker…dat ontspant! Vervolgens neem ik een selfie om te zien hoe mijn oog er nu uitziet. Verschrikkelijk! Het lijkt alsof mijn tranen zijn opgedroogd na een nacht huilen. En dat alles natuurlijk slechts aan één oog!


Ik gun mijn planten een nieuwe lente, alles lekker strak en fris. Maar wat mij betreft, ik moet gewoon wat eerder naar bed!


Nieuwe volgers van harte welkom.


Lente. Tulpen volop te koop.


Lente. Helleborus overal in de tuin.


Lente. Nieuwe blaadjes aan de bomen.


Lente. Frisse bladeren.


Lente. Zaailingen komen op.Lente. Bloesem.


Lente. Krokussen.


Lente. Nog even wachten en dan bloeit de vergeet me niet.


Lente in de keuken. Ranonkel en bloesemtakken.

Spring, starting again.

Last week I cut back the dry branches from the borders. As I do so, I see the new shoots already emerging from the soil. These plants are so privileged. They can start anew each year. Each year they get new stems, new leaves, new flowers; everything tight and crisp. Oh how I wish if that could happen to me too.

A few days later my wish already is being fulfilled as a young woman approaches me. She definitely is still “in her spring time”. She looks pretty in her makeup but inaccessible because of her beauty too. “May I apply some of our new strong lifting cream? The bags under your eyes will disappear like snow in the sun”. Bags? I think astonished and immediately sit myself in the chair.

The woman applies the cream under one eye only. After the cream has dried the young women shows me how I look in the mirror. Indeed, the one eye is completely tightened. I ask her the price of this cream. She tells me. But for that amount of money, I can buy a stainless steel spade plus a pair of garden gloves (!) So, I pop out of the chair and thank her kindly for the demonstration.

With one tight eye and the other baggy one I walk on. But the strong lifting cream pulls harder and harder on my eye. Soon it feels much too tight!

In despair, I wipe a wet finger under my eye. Finally ... what a relieve! Next I take a selfie to see what my eye really looks like. Simply terrible! It looks as if I have been crying a whole night and all the tears have dried up under my eye. And all this is happening on one eye only!

I will allow my plants a new spring, everything tight and crisp. But for me, I will just have to go to bed a little bit earlier!