maandag 25 juli 2016

Kabouter Joop moppert erop los.


Hallo, daar ben ik weer. De meeste kennen me al, maar voor de nieuwe volgers zal ik me even voorstellen: Ik ben Kabouter Joop en ik woon al jaren in deze tuin.

Als het zomer is gaat de tuinvrouw op reis. Ze laat haar man alleen achter. Die arme ziel. Hij moet na een lange werkdag zelf aardappelen uit de grond wroeten om te eten. En er staat ook nog een krop sla zegt ze, voordat ze vertrekt.

Het tuinwerk is aan mij toebedeeld. Ik knik als ze me de taken opnoemt: planten water geven, gras maaien, heg knippen. Niet dat ik iets ga doen, daar heb ik totaal geen zin in.

De geraniums heeft ze afgeknipt. Grote lege plekken van wel enkele vierkante meters zijn nu te zien. Ik denk dat zij zich moet bezinnen op wat meer diversiteit. Ze plant echt teveel van hetzelfde aan.

Als ik naar boven kijk, zie ik honderden pruimen hangen. Ze heeft de pruimen niet gedund en nu buigen de takken gevaarlijk naar beneden. Het is elk jaar hetzelfde liedje. Die takken breken over een paar weken af als de pruimen rijp zijn. Moet je haar dan horen.

Ik check nog even de Hortensia’s. Wow die gaan goed. Waarom is ze juist nu weg gegaan? (Tuin)vrouwen, ik zal er nooit iets van begrijpen.

Wat is het lekker rustig in de tuin. Hoog tijd om op mijn favoriete plekje een siësta houden. Misschien willen jullie even in de tuin kijken? Want het is natuurlijk niet zo mooi als zij het altijd laat zien. 

Tot ziens allemaal.

Zzzzzz….


Waarom weggaan.............


.....nu de Hortensia's op zijn mooist zijn?


Aardappelen wroeten. Niet mijn taak!


Sla ziet er goed uit.


Waar eerst Geranium bloeide is nu een grote lege plek ontstaan.


Deze Geranium 'Skies Blue' is gelukkig gespaard.


Kijk eens hoeveel pruimen eraan hangen!


Ook mooi, Clematis tussen de druivenranken.


Tijd om op mijn favoriete plekje een siësta te houden!

English version:

Gnome Joop, grumpy as ever.

Hello, I'm back. Most of the readers of this blog have met me before, but for the new followers I will introduce myself: I'm Gnome Joop and I have been living in this garden for years.

In summer the garden woman often goes on a garden trip. She leaves her husband behind; he is all alone. Poor man. After a long day’s work he first will have to dig up his potatoes from the garden to get a meal. There is some lettuce too, she says, before leaving.

All the garden work has been assigned to me. I gently nod when she enumerates the tasks for me to do: watering plants, mowing the lawn and cutting the hedge. Not that I'm going to do any of these tasks, I feel absolutely not compelled to do so.

Before she left she has pruned the geraniums. Large gaps of several square meters are visible now. I think she needs to reflect on this issue. She really plants too much of the same species.

When I look up to the sky, I see hundreds of plums hanging. She has not thinned the plums and now the branches bend down dangerously. In a few weeks’ time the plums will ripe and the branches will break. You should hear her complaining by then!!

Let me check the Hydrangea’s. Wow, they are doing fine. Why does she leave now the Hydrangea’s are at their very best? Garden women, I will never understand them.

It is nice and quiet in the garden. Time to take a siesta on my favourite spot.

Maybe you want to take a look in the garden? After all it is not as nice as she tries to make you think every week.

See you all.

Zzzzzz…….
vrijdag 22 juli 2016

My favorite weekend flower week 29.

Erigeron annuus.

A weed is but an unloved flower.
Ella Wheeler Wilcox

Fijn weekend!


Why not join in with this week’s Favorite Weekend Flower link up party.
Add your blog to the Weekend Flower Linky below.


maandag 18 juli 2016

Lavendel en de tuinvrouw zonder tuin.Kennen jullie er ook een? Een tuinvrouw zonder tuin? Ik wel. Het is mijn jongste dochter.

Ze woont op de eerste etage. Op de vensterbank zaait ze lavendel. Door haar goede zorgen ontkiemen alle zaden. De zaailingen groeien uit tot lange slungelige planten. Ze moeten naar buiten, maar waar moet zij haar zaailingen planten?

Ze heeft een balkon, maar dat is piep klein En tot overmaat van ramp is het ook nog op het noorden. Zuchtend staart ze naar de tuin van de beneden buurman. In deze tuin wordt zelden getuinierd. Het is oneerlijk verdeeld.

Ik bied aan om haar lavendel zolang in mijn tuin te planten. Dan kan ze de planten later ophalen als ze een tuin heeft. Ze accepteert dit aanbod. De lavendel gaat mee in de auto, uiteraard stevig vast in de autogordels!

Dan worden de lavendelplantjes met veel aandacht in mijn tuin geplant. Voordat de ‘tuinvrouw zonder tuin’ terugkeert naar haar flat wordt er afscheid genomen van haar lievelingen. Aan mij nu de taak om voor de zaailingen te zorgen.

Van de week kreeg ik een berichtje van mijn dochter. Ze heeft citroenpitten laten ontkiemen op de verwarming. Tien pitten; allemaal ontkiemd! Oeps denk ik, lavendel is tot daar aan toe, maar als er straks ook nog 10 citroenbomen bijkomen……..

Het wordt tijd dat deze tuinvrouw gaat verhuizen naar een huis met een tuin. Want anders moet ik binnenkort een oranjerie laten bouwen!
Vensterbank van de tuinvrouw zonder tuin.


De citrus bomen beginnen al te groeien.


Baby lavendel uitgeplant in mijn tuin.


Het gaat nog even duren voordat ze bloeien.
Ik pluk lavendel.


Misschien komt ze vlug weer logeren..


English version


A garden woman without a garden.
Do you know one too? A garden woman without a garden? Well, I do.
She lives on the first floor of a three story building. She is growing lavender on her windowsill. Because of her loving care and dedication all the seeds have germinated. The seedlings grow into long lanky plants. Of course these seedlings have to go outside, but where to go?
She has a balcony, but it's a tiny one and to make things worse, it is north facing. She stares into the garden of her downstairs neighbour with a sigh. This garden is hardly ever gardened. It is unevenly distributed.
I offer her to plant the lavender in my garden for the time being. Then she may collect the plants in a later stage if ever she has a garden by herself. She accepts. The lavender is packed in the car, of course firmly strapped in the harness!
The lavender is planted in my garden with a lot of attention. When the “garden woman without a garden” returns to her apartment, she says goodbye to her seedlings. It is up to me now to take care of them.
This week I received a message from the garden woman without a garden. She has germinated lemon seeds on the heater. Ten kernels and they all germinated! Oops, lavender is one thing, but taking care of 10 lemon trees ...... that’s a different story.
It is time for this garden freak to move to a house with a garden. Otherwise, I will soon have to built a conservatory!